•   Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ  (028)39101419 
  Đăng nhập

Điều khoản sử dụng

Điều 1: Phạm vi áp dụng
Thống nhất tên gọi khách hàng cũng như tên công ty như sau: Công ty TNHH Việt Nam Samurai viết tắt là: VIETNAM SAMURAI CO.,Ltd. Thiết bị cấp phát chia sẻ thông tin dữ liệu Wi-Fi là “ Thiết bị thu phát tín hiệu”. Dịch vụ cho thuê thiết bị là “ dịch vụ gốc”. Người đứng tên kí hợp đồng là “ người đại diện” thuộc bên khách hàng 
Điều 2: Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng 

 • 2.1) Căn cứ vào “Luật bảo vệ thông tin cá nhân”, Samurai Wifi cam kết quản lí chặt chẽ và bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng.
 • 2.2) Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin đăng ký khách hàng vào các mục đích được nêu trong bản quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân như cung cấp dịch vụ cho khách hàng (giới thiệu dịch dụ, sản phẩm, thực hiện điều tra, khảo sát về dịch vụ), yêu cầu thanh toán hay gửi thông tin giới thiệu các loại hình dịch vụ trong hệ thống Samurai Wifi trên toàn cầu. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin của khách hàng ngoài những mục đích nêu trên.
 • 2.3) Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ bắt buộc phải đăng ký trở thành hội viên. Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ liên lạc mà các hội viên cung cấp (điện thoại, email, thư từ,…) để liên lạc với các hội viên.


Điều 3: Thay đổi quy định
Samurai Wifi có quyền sửa đổi, bổ sung các quy định sao cho phù hợp mà không cần sự đồng ý của khách hàng. Mọi thay đổi sẽ được thông báo đến khách hàng theo quy định (được nêu ở điều 6 trong bản quy định này). Sau khi thông báo, các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực.Điều mục cần lưu ý

Điều 4: Thay đổi nội dung dịch vụ
Samurai Wifi có quyền thay đổi giá cả và nội dung dịch vụ mà không cần sự đồng ý của khách hàng. Mọi thay đổi thông báo đến tất cả khách hàng theo quy định (tại điều 6 trong bản quy định này). Sau khi thông báo, các nội dung mới sẽ chính thức được áp dụng.

Điều 5: Thành lập hợp đồng
Hợp đồng dịch vụ được thành lập sau khi khách hàng hoàn tất gửi bản đăng ký sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn của Samurai Wifi và Samurai Wifi thông báo chấp nhận đơn hàng.

 • 5.1 Chấp nhận đơn hàng có hiệu lực khi Samurai Wifi gửi đến địa chỉ email trên đơn đăng ký của khách hàng với tiêu đề email: “[Xác nhận đăng ký dịch vụ] Chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký dịch vụ của bạn” và với nội dung thể hiện việc đơn đăng ký đã được chấp nhận bởi Samurai Wifi hoặc thông báo về việc chấp nhận đơn đăng ký qua các phương tiện truyền thông khác.
 • 5.2 Trong trường hợp Samurai Wifi không thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hoặc sau khi gửi thông báo chấp nhận đơn đăng ký, vị một lý do nào đó Samurai không thể tiếp tục thực hiện yêu cầu của đơn hàng, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng theo quy định (tại điều 6 của quản quy định này).
 • 5.3 Khi hoàn tất việc từ chối đơn đăng ký dịch vụ theo quy định trên tại mục 2, Samurai không có trách nhiệm thanh toán bất kì chi phí nào đối với khách hàng.


Điều 6: Cách thức thông báo
Về các điều khoản liên quan đến dịch vụ và quy định sử dụng dịch vụ, Samurai Wifi sẽ thông báo đến khách hàng qua các phương tiện thông tin như thư tay, thư điện tử (dịch vụ thư ngắn,…), điện thoại hay thông báo trên webside chính thức của Samurai Wifi.

Điều 7: Thời gian thuê dịch vụ

 • 7.1 Thời gian thuê dịch vụ được tính theo đơn vị ngày và tính từ ngày xuất phát cho đến ngày về nước (nếu khách hàng sử dụng dịch vụ ngay sau khi đăng kí thì tính từ ngày sử dụng đến ngày trả thiết bị) dựa theo đơn đăng ký trước đó của khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng không trả thiết bị trong thời gian thỏa thuận trong hợp đồng và Samurai Wifi không nhận được bất kì thông báo từ khách hàng, khách hàng sẽ phải thanh toán các khoản chi phí phát sinh do trả chậm tính đến ngày khách hàng thực trả thiết bị tại địa điểm chỉ định theo quy định của Samurai Wifi.
 • 7.2 Đối với khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên 90 ngày và những khách hàng có nhu cầu thuê trong khoảng thời gian cố định, Samurai Wifi sẽ liên hệ để trao đổi và điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp hơn.


Điều 8: Thủ tục đăng kí

 • 8.1 Sau khi đọc và đồng ý với bản quy định sử dụng dịch vụ và những điều khoản giải thích cần thiết, khách hàng hoàn tất đơn đăng kí trên giấy hoặc trên website chính thức của Samurai Wifi và gửi cho chúng tôi trong thời gian quy định.
 • 8.2 Samurai Wifi sẽ cập nhật dữ liệu đường truyền vào thiết bị trước khi giao thiết bị cho khách hàng.
 • 8.3 Samurai Wifi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu xét thấy các yêu cầu đăng ký dịch vụ có nguy cơ rơi vào một trong những trường hợp dưới đây:
 • - Người đăng ký có động cơ vi phạm các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ
 • - Người đăng ký không có khả năng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng
 • - Người đăng ký cố ý khai báo thông tin sai sự thật
 • - Người đăng ký có ý định sử dụng dịch vụ nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, quấy rối trật tự công cộng
 • Điều mục cần lưu ý
 • - Người đăng ký có ý định sử dụng dịch vụ nhằm gây hại đến danh tiếng của dịch vụ hay của Samurai Wifi


Điều 9: Chuyển nhượng quyền sử dụng
Bên sử dụng không được chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng sang cho một bên thứ ba bất kỳ.

Điều 10: Thay đổi thông tin đăng ký

 • 10.1 Trường hợp thay đổi thông tin người đăng ký (quy định tại điều 8), khách hàng phải liên hệ với Samurai Wifi càng sớm càng tốt.
 • 10.2 Samurai Wifi không chịu trách nhiệm đối với trường hợp bên sử dụng tự ý thay đổi người sử dụng mà không thông báo cho Samurai Wifi dẫn đến việc không sử dụng được dịch vụ như mong muốn của khách hàng.


Điều 11: Giao nhận thiết bị

 • 11.1 Samurai Wifi hỗ trợ giao thiết bị cho khách hàng bằng những hình thức dưới đây. Khách hàng sẽ thanh toán chi phí giao thiết bị theo quy định.
 • - Giao thiết bị trước ngày khởi hành tại địa điểm khách hàng chỉ định bằng dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc gửi hàng qua bưu điện
 • - Nhận thiết bị trực tiếp tại quầy giao nhận của Samurai tại sân bay (khách hàng thanh toán phí nhận tại sân bay)
 • - Nhận thiết bị tại văn phòng, chi nhánh của Samurai Wifi hoặc của các đối tác ở nước ngoài liên kết với Samurai.
 • - Nhận thiết bị tại quầy giao nhận của Samurai tại nước ngoài.
 • - Giao thiết bị tới địa điểm khách hàng chỉ định ở nước ngoài bằng dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc gửi hàng qua bưu điện
 • 10.2 Trường hợp khách hàng đăng ký sau thời gian đăng ký quy định và Samurai Wifi xét thấy vẫn có khả năng để đáp đứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ với biểu phí áp dụng riêng.
 •  
 • 10.3 Samurai Wifi không chịu trách nhiệm trong trường hợp do thời thiết xấu hay do các nguyên nhân bất khả kháng không thuộc quyền hạn của Samurai Wifi dẫn đến việc giao thiết bị trì hoãn, không thể đến đúng khoảng thời gian chỉ định.

Điều 12: Hủy bỏ đơn hàng

 • 12.1 Khách hàng muốn hủy bỏ đơn hàng phải lập tức thông báo với Samurai Wifi và phải trả một khoản lệ phí theo quy định
 • 12.2 Khách hàng hủy bỏ đơn hàng từ thời điểm đơn hàng trước 72 tiếng so với giờ khởi hành chuyến bay không phải chịu chi phí hủy đơn hàng
  Khách hàng hủy bỏ đơn hàng sau thời điểm 72 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay phải thanh toán 100% giá trị đơn hàng dựa trên hóa đơn dịch vụ.
 • 12.3 Khách hàng hủy đơn hàng sau khi Samurai Wifi gửi thiết bị đến địa điểm khách hàng chỉ định, thiết bị phải được gửi lại cho Samurai trong vòng 3 ngày. Nếu trong 3 ngày, Samurai Wifi không nhận được thiết bị, khách hàng phải thanh toán chi phí trả chậm theo khoản 5 điều 13 của bản quy định này.


Điều 13: Hoàn trả thiết bị

 • 13.1 Kết thúc thời hạn thuê, khách hàng phải hoàn trả thiết bị cho Samurai Wifi theo đúng cách thức hoàn trả trong đơn đăng kí dịch vụ của khách hàng.
 • 13.2 Khách hàng trả thiết bị thông qua dịch vụ chuyển phát nhạnh, gửi hàng qua bưu điện hay giao trả thiết bị trực tiếp đến địa chỉ được chỉ định Samurai Wifi vào ngày đăng kí trả thiết bị (quy định tại điều 7).
 • 13.3 Trong trường hợp trả thiết bị thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc gửi hàng qua bưu điện, khách hàng vui lòng sử dụng phiếu gửi hàng của Samurai Wifi. Nếu khách hàng giao trả máy địa điểm chỉ định của Samurai thì mọi chi phí phát sinh sẽ do khách hàng chịu.
 • 13.4 Trong trường hợp hoàn trả thiết bị tại quầy dịch vụ ở sân bay, khách hàng vui lòng thanh toán phí hoàn trả tại sân bay.
 • 13.5 Trong trường hợp không trả thiết bị đúng ngày ghi trên hợp đồng, khách hàng sẽ phải thanh toán chi phí phát sinh do trả chậm theo quy định của Samurai Wifi.


Điều 14: Chi phí sử dụng dịch vụ

 • 14.1 Chi phí sử dụng dịch vụ được tính dựa trên biểu giá được công bố trên các poster quảng cáo, webside chính thức của Samurai Wifi và thời gian sử dụng dịch vụ (quy định tại điều 7). Các chi phí dịch vụ và chi phí phaits sinh đều nằm trong đối twongj chịu thuế tiêu dùng.
 • 14.2 Samurai Wifi không khấu trừ chi phí thuê thiết bị trong trường hợp khách hàng không sử dụng dung lượng trong thời gian thuê.
 • 14.3 Samurai Wifi có quyền yêu cầu khách hàng trả thêm các khoản chi phí gia tăng trong một số trường hợp như sử dụng dịch vụ ngoài địa điểm đã đăng ký hoặc sử dụng vượt quá dung lượng giới hạn cho phép.
 • 14.4 Samurai Wifi có quyền yêu cầu khách hàng thanh toán các khoản phí thuê thông thường và chi phí sử dụng dựa trên dung lượng data thực dùng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của Samurai Wifi.
 • 14.5 Nếu khách hàng không thanh toán đúng hạn, Samurai Wifi có quyền yêu cầu khách hàng trả thêm khoản tiền lãi 14,5 %/ năm.
 • 14.6 Samurai Wifi có quyền thay đổi giá mà không cần báo trước.


Điều 15: Hóa đơn, phương pháp thanh toán

 • 15.1 Khách hàng thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ bằng thẻ tín dụng hoặc bằng các phương thức thanh toán khác quy định bởi Samurai Wifi.
 • 15.2 Khi thực hiện thanh toán đơn hàng, khách hàng cần tuân thủ những quy định của các tổ chức tài chính trung gian mà khách hàng lựa chọn.
 • 15.3 Samurai Wifi sẽ yêu cầu khách hàng đặt cọc bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng tùy theo yêu cầu của đơn hàng (địa chỉ sử dụng, thời gian sử dụng, số lượng thiết bị thuê,…)
 • 15.4 Nếu thời gian thuê thiết bị kéo dài trên một tháng, Samurai Wifi sẽ tách hóa đơn theo từng tháng.
 • 15.5 Trong trường hợp khách hàng không thanh toán đúng hạn, Samurai Wifi sẽ liên lạc và thông báo với khách hàng qua các hình thức gửi thư, email, điện thoại hay nhân viên đến gặp trực tiếp khách hàng để thông báo.
 • 15.6 Samurai Wifi cung cấp cho khách hàng hóa đơn dịch vụ thể hiện đầy đủ nội dung các khoản tiền khách hàng thanh toán bao gồm cả chi phí trả chậm, phí hủy hợp đồng và khoản bồi thường thiệt hại (nếu có).
 • 15.7 Căn cứ vào hợp đồng, khách hàng có thể ủy quyền cho một bên thứ ba thay mặt khách hàng đứng ra thanh toán các khoản tiền như chi phí sử dụng dịch vụ (quy định tại điều 13) và chi phí trả chậm (quy định tại điều 14)
 • 15.8 Trong trường hợp nhân viên của Samurai Wifi đến gặp trực tiếp khách hàng tại địa điểm chỉ định, khách hàng phải trả thêm chi phí thu tiền tại nhà.


Điều 16: Chấm dứt hợp đồng

 • 16.1 Samurai Wifi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên sử dụng vi phạm những điều sau:
 • - Không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng và không có khả năng thanh toán.
 • - Sử dụng dịch vụ của Samurai Wifi, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức và gây rối trật tự công cộng.
 • - Gây trở ngại cho các khách hàng đang sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp dịch vụ của Samurai Wifi.
 • - Vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.
 • - Trong tình trạng phá sản, tái thiết doanh nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp, phục hồi dân sự.
 • - Và một số trường hợp khác mà Samurai Wifi xét thấy buộc phải chấm dứt hợp đồng.

 • 16.2 Theo quy định trên, khi ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng, Samurai sẽ thông báo trước lý do và ngày ngừng cung cấp dịch vụ qua các phương tiện thông tin (quy định tại điều 6). Tuy nhiên đối với một số trường hợp khẩn cấp, Samurai Wifi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo đến khách hàng.
 • 
 • 16.3 Sau khi chấm dứt hợp đồng, khách hàng phải thanh thanh toán đầy đủ các khoản bồi thường và chi phí còn lại cho Samurai Wifi.

Điều 17: Quản lý thiết bị

 • 17.1 Khách hàng có trách nhiệm bảo quản thiết bị và không được thực hiện những hành vi gây hại như:
  • - Chuyển nhượng, mua bán lại, tháo gỡ, thay đổi cấu tạo bên trong và mẫu mã bên ngoài, làm hư hại, thất lạc, làm bẩn (dán keo, tô màu, xóa ký tự,…), làm tróc tem thiết bị.
  • - Sử dụng thiết bị không đúng, trái với quy định trong hợp đồng.
  • - Thực hiện những điều khoản cấm trong bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị.
  • - Vi phạm luật phòng chống sử dụng thiết bị di động trái phép, luật kinh doanh dịch vụ viễn thông và một số điều luật hiện hành khác có liên quan.
 • 17.2 Khi phát hiện khách hàng vi phạm những điều trên, tùy trường hợp cụ thể, Samurai có quyền yêu cầu khách hàng thực hiện theo quy định như: khắc phục hậu quả, hoàn trả thiết bị, bồi thường thiệt hại (quy định tại điều 24). Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ những yêu cầu của Samurai Wifi đề ra.


Điều 18: Tổn thất, thiệt hại của thiết bị

 • 18.1 Việc sử dụng và quản lý thiết bị phải tuân theo quy định của Samurai Wifi.
 • 18.2 Khi xảy ra thiệt hại, thất lạc hay mất cắp thiết bị, phải liên hệ ngay với Samurai Wifi. Samurai Wifi không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí phát sinh trong khoảng thời gian từ khi xảy ra sự cố cho đến khi nhận được thông báo của khách hàng về tình trạng thiết bị.
 • 18.3 Khi xảy ra sự cố như trên, trừ trường hợp do lỗi của Samurai Wifi, khách hàng phải thanh toán cho Samurai Wifi chi phí sửa chữa thiết bị hoặc chi phí bồi thường để mua thiết bị mới.
 • 18.4 Samurai Wifi có quyền yêu cầu khách hàng thanh toán khoản bồi thường gián đoạn kinh doanh (Non Operation Charge) dựa trên việc tính toán các chi phí thực thế.


Điều 19: Chế độ bảo hiểm

 • 19.1 Chế độ bảo hiểm là chế độ không bắt buộc, giúp người sử dụng hoặc người đăng ký sử dụng bồi thường thiệt hại trong trường hợp hư hỏng, thất lạc hay bị mất cắp thiết bị trong quá trình sử dụng dịch vụ. Chế độ bảo hiểm chỉ áp dụng đối với khách hàng lựa chọn tham gia bảo hiểm khi đăng ký dịch vụ (quy định tại điều 8).
 • 19.2 Các thông tin chi tiết về nội dung và số tiền bảo hiểm được công bố trên Webside chính thức của Samurai Wifi.
 • 19.3 Trong trường hợp xảy ra mất cắp, thất lạc, khách hàng phải cung cấp cho Samurai Wifi giấy chứng nhận hợp lệ của cảnh sát địa phương hoặc của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.
 • 19.4 Phạm vi bảo hiểm không bao gồm chi phí bồi thường gián đoạn kinh doanh (NOC) (quy định tại khoản 4 điều 18)


Điều 20: Mua bán thiết bị
Về nguyên tắc, Samurai Wifi không thực hiện mua bán thiết bị phát Wifi và các phụ kiện đi kèm đối với bên sử dụng.

Điều 21: Điều khoản cấm
Khi sử dụng dịch vụ của Samurai Wifi, khách hàng không được thực hiện những điều sau:

 • - Vi phạm quyền lợi của bên cung cấp dịch vụ - Samurai Wifi và các bên liên quan như quyền tác giả, quyền nhãn hiệu.
 • - Vi phạm quy định sử dụng dịch vụ của Samurai Wifi.
 • - Vi phạm luật kinh doanh viễn thông, luật phòng chống sử dụng thiết bị di động trái phép và các điều luật liên quan.
 • - Gây hư hỏng, tháo rời, sắp xếp lại và gắn thêm các linh kiện, phụ kiện bên ngoài cho thiết bị.
 • - Cho thuê lại hoặc chuyển nhượng thiết bị cho một bên thứ ba hay các hành động khác vi phạm quyền sở hữu tài sản của Samurai Wifi.
 • - Và một số hành động không có lý do chính đáng khác


Điều 22: Sử dụng công bằng và giới hạn sử dụng

 • 22.1 Nhằm mục tiêu cung cấp cho tất cả người dùng một dịch vụ internet di động với tốc độ nhanh, đường truyền ổn định, các công ty cung cấp dịch vụ internet ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả Samurai Wifi đã thực hiện chính sách sử dụng công bằng. Chính sách này sẽ giới hạn lưu lượng đường truyền dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định. Samurai Wifi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ hoặc hạn chế sử dụng dịch vụ đối với người dùng sử dụng vượt quá dung lượng cho phép ở mỗi địa phương (VD: với gói 3 ngày, sử dụng hơn 400 MB). Các thao tác truyền tải dữ liệu như xem video, trò chơi trực tuyến, gọi thoại, gửi tập tin,… cũng sẽ bị hạn chế.
 • 22.2 Khi người dùng bị giới hạn dung lượng hoặc bị ngừng cung cấp dịch vụ, dù vẫn còn trong thời hạn sử dụng nhưng người dùng sẽ bị hạn chế trong việc truy cập internet . Samurai Wifi không chịu trách nhiệm đối với trường hợp trên.
 • 22.3 Samurai Wifi có quyền yêu cầu khách hàng thanh toán các khoản phí phát sinh do sử dụng vượt quá dung lượng giới hạn (quy định tại khoản 3 điều 14)


Điều 23: Miễn trách

 • 23.1 Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ của Samurai Wifi cho các thiết bị như smart phone (bao gồm cả thiết bị đọc sách điện tử) do vô tình hay cố ý không tuân thủ bảng hướng dẫn sử dụng của Samurai có thể sẽ dẫn đến phát sinh một số loại phí gia tăng như phí chuyển vùng dữ liệu ... từ các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông. Đối với những khoản phí như trên, Samurai Wifi không chịu trách nhiệm.
 • 23.2 Samurai Wifi không chịu trách nhiệm đối với trường hợp khách hàng không sử dụng được dịch vụ nhưng thông báo cho chúng tôi trong suốt thời gian thuê thiết bị. Khách hàng vẫn phải thanh toán đầy đủ chi phí thuê thiết bị đã được thỏa thuận trong hợp đồng.
 • 23.3 Trường hợp khách hàng thông báo cho Samurai Wifi về việc không sử dụng được dịch vụ trong thời gian thuê thiết bị, chúng tôi sẽ thu hồi thiết bị để kiểm tra, nếu thiết bị hoạt động bình thường, khách hàng vẫn phải thanh toán chi phí thuê máy như đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • 23.4 Samurai Wifi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, hư hỏng gây ra do lỗi của người dùng khi sử dụng các thiết bị thông tin.
 • 23.5 Nếu thiết bị gặp sự cố do lỗi của Samurai Wifi, chúng tôi sẽ hoàn trả lại chi phí thuê máy trong hợp đồng. Khách hàng có nhu cầu đổi lại thiết bị để sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với Samurai Wifi để kiểm tra tình trạng còn máy. Sau khi đổi thiết bị, khách hàng vẫn phải thanh toán phí thuê cho thiết bị mới. Samurai Wifi không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại xảy ra ngoài phạm vi điều chỉnh của hợp đồng.


Điều 24: Bồi thường thiệt hại
24.1 Trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng gây thiệt hại cho Samurai Wifi phải có trách nhiệm bồi thường dựa trên những tổn thất đã gây ra.
24.2 Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu bên sử dụng gây thiệt hại hoặc xảy ra tranh chấp với bên thứ ba, khách hàng phải tự giải quyết mọi tranh chấp bằng chi phí của mình và không được yêu cầu Samurai phải chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan. Trong trường hợp Samurai Wifi bị truy cứu trách nhiệm bởi bên thứ ba hay người dùng khác là đối tượng trang chấp hay tổn thất của khách hàng, bên sử dụng phải có trách nhiệm giải quyết tranh chấp dựa trên trách nhiệm và chi phí liên quan, Samurai Wifi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

Điều 25: Thay đổi quy định sử dụng dịch vụ
Samurai Wifi có quyền thay đổi nội dung của bản quy định này mà không cần thông báo trước.