•   Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ  (028)39101419 
  Đăng nhập

Chính sách bảo mật

Chúng tôi gồm công ty tại Việt Nam Samurai, cả các khách hàng, cổ đồng có liên quan đến công ty nói chung cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng:

 

1.Tóm tắt

1.1 Để phù hợp với các vấn đề pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân cũng như các vấn đề liên quan đến kinh tế thương mại chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý cũng như bảo mật thông tin khách hàng.

1.2 Xác thực thông tin khách hàng, giảm thiểu số lượng nhân viên truy cập nắm thông tin khách hàng. Ngoài ra chúng tôi cũng cần sự hợp tác cung cấp chính xác thông tin từ phía khách hàng.

1.3 Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết.

1.4 Thông tin khách hàng sẽ đươc lưu trữ cho đến khi hoàn tất mục đích sử dụng và có thể sẽ bị xóa trong các trường hợp thời gian lưu trữ hồ sơ hết hạn.

1.5 Phòng trường hợp bị đánh cắp, mất, giả mạo thông tin khách hàng tùy vào từng hạng mục chúng tôi có từng chính sách bảo mật khác nhau.

1.6 Bất cứ thời điểm nào quý khách cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các liên kết (website’s links) thích hợp mà chúng tôi cung cấp.

2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi cần khách hàng cung cấp các thông tin phục vụ cho liên hệ trao đổi thông tin và việc ký kết hợp đồng giữa hai bên. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị khi bạn cho phép. Chúng tôi không bán, cho thuê, hoặc cho mướn những danh sách khách hàng của chúng tôi hoặc thông tin cho các bên thứ ba.
Để giúp cung cấp cho các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các công ty đại diện chúng tôi. Những công ty này chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để:

- 1. Cung cấp thông tin các sản phẩm và dịch vụ trong kinh doanh của chúng tôi
- 2. Gửi thông tin dịch vụ chế độ hậu mãi
- 3. Lưu trữ các thông tin thanh toán liên quan đến vấn đề kinh doanh của chúng tôi.(bao gồm các trường hợp yêu cầu xuất thông tin sử dụng từ phía khách hàng)
- 4. Cung cấp các thông tin khuyến mãi về các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
- 5. Hướng dẫn các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ.
- 6. Nghiên cứu tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- 7. Nghiên cứu thị trường và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.
- 8. Đưa ra các chiến dịch chăm sóc khách hàng như: quà tặng, rút thăm trúng thưởng.
- 9. Sử dụng kết quả kinh doanh phân tích quản lý thống kê tạo dữ liệu.
- 10. Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.
- 11. Các hoạt động liên quan đến trách nhiệm của doanh.
- 12. Quản lý quan hệ hợp đồng với các đối tác kinh doanh
- 13. Quản lý cổ đông.
     Thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi theo Luật Thương mại.
     Khen thưởng các cổ đồng.
     Tạo điều kiện thuận lợi hợp tác song phương, đảm bảo quyền lợi các cổ đông.
     Tạo ra cơ sở dữ liệu dữ liệu cổ đông dựa trên một tiêu chí định trước , luật pháp và các quy định khác nhau.
- 14. Tuyển dụng nhân viên kể cả đào tạo đội ngũ quản lý.
- 15. Chế độ phúc lợi xã hội cho nhân viên(bao gồm các công tác hướng dẫn và quản lý hoạt động như phúc lợi。)
- 16. Cơ chế quản lý hệ thống thiết bị dữ liệu.
- 17. Tại mục (2)Các quy định chung
- 18. Tại mục(3)Chia sẻ thông tin với bên thứ ba
- 19. Trong phạm vi được phép để đạt hiệu quả công việc.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu về khách hàng sẽ được chúng tới lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

5. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin

VIETNAM SAMURAI CO.,LTD
Số 12, đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
08 3910 1418(Tiếng Nhật) 08 39101419(Tiếng Việt)

Thời gian làm việc từ Thứ 2 ~ Thứ7
10AM ~7PM

※Trừ ngày lễ tết

6.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Đối với khách hàng có yêu cầu bổ sung, bảo mật, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân với lý do hợp lý chúng tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng và thực hiên theo yêu cầu của khách hàng.

Đối với khách hàng có yêu cầu bổ sung, bảo mật, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân với lý do hợp lý chúng tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng và thực hiên theo yêu cầu của khách hàng.
Liên quan đến cá vấn đề bảo mật thông tin trong trường hợp khách hàng có yêu cầu xóa thông tin cá nhân khi có sự xác nhận từ cá nhân đó cúng tôi sẽ dáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Và đối với trường hợp yêu cầu cầu xóa thông tin,mọi thông tin của khách hàng sẽ không đươc chỉa sẻ nữa.
Sẽ có trường hợp khách hàng sẽ được yêu cầu sửa đổi , xóa thông tin của khách hàng không được đáp ứng.

- 1. Căn cứ vào điều 2, công ty có quyền sử dụng thông tin các nhân hách hàng vào một số mục đích nhất định.
- 2. Công ty mua bán thông tin khách hàng bất hợp pháp.
- 3. Cung cấp thông tin bất hợp pháp cho bên thứ 3

7. Cam kết về bảo mật thông tin khách hàng

-1.Nhằm thúc đẩy kinh doanh của công ty, Chúng tôi gồm mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con xin phép được chia sẻ nội bộ về thông tin khách hàng gồm họ tên, tên công ty, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Chúng tôi chia sẻ nội bộ về thông tin khách hành của mỗi công ty con, kể cả đại lý bán hàng qua điện thoại qua hình thức chụp hình, photo, fax, scan và các phương tiện văn phòng khác nhằm mục đích xây dựng các chiến lược quản lý, mở rộng các đại lý kinh doanh, đặt máy boss thu phí dịch vụ, chính sách bảo hiểm.

-2. Chúng tôi xin chia sẻ thông tin cá nhân của nhân viên trong công ty nhằm tổ chức cơ cấu nhân sự cho phù hợp nội dung và mục tiêu công ty đề ra. Nội dung thông tin gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, ảnh , thông tin gia đình, trình độ học vấn, tính cách, sở trường và các thông tin cá nhân có lên quan khác. Và người trực tiếp quản lý thông tin nhân sự là mỗi công ty trực thuộc nơi làm việc của nhân viên đó.

-3. Chia sẻ thông tin với bên thứ 3 đối với các trường hợp sau đây:

Nhằm tránh trường hợp quá hạn và không thanh toán lại cho công ty mẹ, cúng tôi xin phép được quản lý thong tín cá nhân của người chịu trách nhiệm chính. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin này với bên thứ 3. Bên cạnh mỗi công ty có trách nhiệm tự quản lý thông tin khách hàng của mình.
Trong trường hợp người chịu trách nhiệm chính không thanh toán hoặc chậm thanh toán .
Trong trường hợp tái cơ cấu công ty hoặc chuyển giao kinh doanh.

-4. Công khai cung cấp thông tin cho bên thứ 3 trong các trường hợp sau:

Trong trường hợp cần cung cấp thông tin cho cá nhà thầu phụ.như đã nêu trên.2.(3)Ngoại trừ các trường hợp phục vụ cho việc mô tả công việc các trường hợp sau bị cấm chia sẻ thông tin công khai. :
 - 4.1 Có sự đồng ý của cá nhân đó
 - 4.2 Trường hợp phải thông báo việc không thể thống kê đánh giá năng lực từng thành viên.
 - 4.3 Trường hợp có sự yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng.
 - 4 Trường hợp cẩn cấp liên quan đến sinh mệnh con người hoặc ván đề tranh chấp tài sản và có sự đồng ý cho phép cung cấp thông tin từ chính khách hàng đó.
 - 4.5 Trong trường hợp có sự yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan chức năng sở tại.

8. Các điều khoản bổ sung

Dựa trên phường châm bảo mật thông tin khách hàng. Cấc điều khoản trên được áp dụng kể từ ngày 1/11/2016
Lưu ý: Do việc ban hành chính sách bảo mật thay đổi nên phương châm quản lý bảo mật thông tin khách hàng cũng có thẻ bị thay đổi
Nếu Cơ chế chính sách bảo mật thay đổi sẽ được đăng ccong khai trên Website công ty.